Administracja Bidena uderza w krajowy terroryzm

Terroryzm krajowy nie jest nowym zagrożeniem w Stanach Zjednoczonych. Jako moment przełomowy, który skłonił władzę USA do zwrócenia większej uwagi na omawiane zagrożenie, wskazać należy atak prawicowych ekstremistów na symbol amerykańskiej demokracji – Kongres USA, mający miejsce 6 stycznia bieżącego roku. To bezprecedensowe wydarzenie, podobnie jak atak z 11 września 2001 r., uzmysłowiło służbom i politykom, że w dziedzinie polityki antyterrorystycznej jest jeszcze wiele do zrobienia.