Polski wydawca gier zanotował rekordowe wyniki

All in! Games uzyskał w pierwszym kwartale 2021 roku ponad 28 mln zł przychodów. Notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych osiągnął też 8,6 mln zł zysku netto. Największy wpływ na prezentowane wartości miała cesja praw własności intelektualnej do gry „Ghostrunner” na rzecz 505 Games, która zagwarantowała spółce, poza prawem do udziału w zyskach ze sprzedaży gry, także dodatkowe 5 mln euro wynagrodzenia (23,1 mln zł).